EZ Hydroinformatics

Dr. Evžen Zeman, jako žák profesora M.B Abbotta a jeho následovníků z 'Mekky' Hydroinformatiky z IHE Delft, zavedl Hydroinformatiku do České republiky a později do střední a východní Evropy. Začínal jako specializovaný expert na hydrologii odtoku z městských a neovlivněných povodí. Evžen Zeman asistoval při formování prvního zastoupení skupiny DHI mimo Dánské království. . Evžen Zeman má pracovní zkušenosti z mnoha evropských zemí včetně Balkánu a Ruské Federace. Jako regionální ředitel byl zodpovědný za rozvoj skupiny DHI Group ve střední a východní Evropě od roku 1996 do roku 2015 včetně otevření nových poboček DHI v regionu, DHI Slovensko a DHI Bulharsko v roce 2002, DHI Polsko v roce 2005, DHI Rumunsko v roce 2006 a DHI Maďarsko v roce 2009. Dokončení mise jako regionální, později jako člen skupiny ředitelů DHI Group. Doc. Ing. Evžen Zeman , CSc. rozšířil v roce 2015 svojí pedagogickou činnost na České zemědělské univerzitě jako garant Hydroinformatiky a výuky Vodního hospodářství a protipovodňové ochrany. Doc. Ing. Evžen Zeman otevřel vlastní poradenství založením EZ Hydroinformatics s.r.o.

Evžen Zeman nabízí obecné poradenství v oblasti vodního hospodářství a v segmentech hydroinformatiky. Významné zkušenosti a rozsáhlé znalosti v oblasti hydroinformatiky a vodního hospodářství, a to jak soukromém, tak veřejném sektoru. Doc. Zeman nabízí 30 let zkušeností s vývojem a aplikací softwaru pro environmentální modelování, systémů pro podporu rozhodování a integrovaného vodního hospodářství, monitoringu a hydroinformatiky.

EZ Hydroinformatics s.r.o. se věnuje i monitoringu a měření průtoků na vodních tocích, firma je vybavena špičkovým vybavením pro měření průtoků. EZ Hydroinformatics s.r.o. poskytuje poradenství v oblasti Lokálních varovných a výstražných systémů.